گزارش صنعت محصولات شیمیایی (نسبت های مالی) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت محصولات شیمیایی (نسبت های مالی)

گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت محصولات شیمیایی

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی

جامعه آماری:بیش از60شرکت

تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص

شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری-نرخ بازده سرمایه گذاری-نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7روز کاری تحویل داده خواهدشد

6,300,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi