گزارش صنعت شوینده و لوازم بهداشتی (شاخص های اولیه مالی) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت شوینده و لوازم بهداشتی (شاخص های اولیه مالی)

گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت شوینده و بهداشتی

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی

جامعه آماری: بیش از 20شرکت

تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص

شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-...

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

«این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

6,900,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi