گزارش صنعت سیمان (بهره وری) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت سیمان (بهره وری)

گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سیمان)

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی: بهره وری

جامعه آماری: بیش از 50شرکت

تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص

شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-...

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد

12,300,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi