گزارش صنعت سیمان (سودآوری) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت سیمان (سودآوری)

گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سیمان)

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی: سودآوری

جامعه آماری: بیش از 50شرکت

تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص

شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ...

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

«این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

7,900,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi