گزارش صنعت رنگ رزین و چسب (منابع انسانی) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت رنگ رزین و چسب (منابع انسانی)

گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای صنعت رنگ رزین و چسب

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی: منابع انسانی

جامعه آماری: بیش از 20شرکت

تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص

شاخصهای مورد بررسی:بهره وری نیروی کار-متوسط هزینه نیروی کار-سهم جبران خدمات کارکنان در ارزش‌افزوده شرکت-...

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روزکاری تحویل داده خواهد شد

0 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi