گزارش صنعت فناوری اطلاعات (نسبت های مالی) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت فناوری اطلاعات (نسبت های مالی)

گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فناوری اطلاعات

اطلاعات آماری سال 91-95

حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی

جامعه آماری: بیش از 50شرکت

تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص

شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه جاری

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

« این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

4,300,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi