گزارش صنعت خودروسازی (سرمایه) نمایش بزرگتر

گزارش صنعت خودروسازی (سرمایه)

گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت خودروسازی

اطلاعات آماری سال91-95

حوزه مورد بررسی: سرمایه

جامعه آماری: بیش از 15شرکت

تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص

شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -...

به همراه مقایسه با میانگین صنعت

«این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

9,700,000 ریال بدون مالیات.

قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
قابلیت خرید با تمام کارت های عضو شبکه شتاب
logo-samandehi