بهره وری 24 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 24 آیتم
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات شیمیایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصدحاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت7روز...

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  105,000,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات دارویی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصدحاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت7روز...

  105,000,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصدحاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت لوازم خانگی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کانی های غیرفلزی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  7,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کاشی و سرامیک) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 25شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت قند و شکر) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فولاد) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  12,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  13,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فلزات اساسی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  13,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت غذایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 100شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت شوینده و لوازم بهداشتی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:بهره وری جامعه آماری:بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  7,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سیمان) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  12,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سرمایه گذاری) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  10,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ساخت قطعات خودرو) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  10,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت رنگ رزین و چسب) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فناوری اطلاعات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-درصد حاشیه سود خالص - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  14,000,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت خودروسازی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل - بهره وری نیروی کار - بهره وری سرمایه - درصد حاشیه سود خالص - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  14,000,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد شرکتهای ایرانی (صنعت خدمات فنی و مهندسی خودرو) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 200شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,000,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه عملکرد شرکتهای ایرانی (صنعت خدمات فنی و مهندسی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: بهره وری جامعه آماری: بیش از 200شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 10شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری کل عوامل-بهره وری نیروی کار-بهره وری سرمایه-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  12,000,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 24 آیتم
logo-samandehi