شاخص های اولیه مالی 26 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
 • نمایش سریع
  6,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری ومقایسه شرکت‌های ایرانی درصنعت محصولات شیمیایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از60شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزا آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7روز...

  6,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  11,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری ومقایسه شرکت‌های ایرانی درصنعت محصولات دارویی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزا آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7روز...

  11,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری ومقایسه شرکت‌های ایرانی درصنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزا آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت لوازم خانگی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت کانی های غیرفلزی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 30شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  5,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت کاشی و سرامیک اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 25شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت قند و شکر اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  5,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت فولاد اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  8,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  11,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت فلزات اساسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  11,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت غذایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 100شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت شوینده و بهداشتی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت سیمان اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  12,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت سرمایه گذاری اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های جاری-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت ساخت قطعات خودرو اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت رنگ، چسب و رزین اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخصهای اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی:دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های تولید-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  4,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت فناوری اطلاعات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخص‌های اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی: دارای جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-هزینه های جاری- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  7,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت خودروسازی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخص‌های اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی: دارای جاری و غیرجاری و اجزای آن - ارزش افزوده - هزینه های تولید - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی خودرو اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخص‌های اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 10شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی: دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  4,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکت‌های ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: شاخص‌های اولیه مالی جامعه آماری: بیش از 200شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 30شاخص شاخصهای مورد بررسی: دارایی جاری و غیرجاری و اجزای آن-ارزش افزوده-... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  6,400,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
logo-samandehi