مواد و فرایند 20 محصول وجود دارد

نمایش 1 - 20 از 20 آیتم
 • نمایش سریع
  5,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات شیمیایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  5,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات دارویی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  7,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت لوازم خانگی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد...

  5,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کانی های غیرفلزی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  4,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کاشی و سرامیک) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 25شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  4,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت قند و شکر) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  5,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فولاد) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  6,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فلزات اساسی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد...

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت غذایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 100شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت شوینده و لوازم بهداشتی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  4,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سیمان) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ساخت قطعات خودرو) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  6,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت رنگ رزین و چسب) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  3,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت خودروسازی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  7,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  1,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت تایرسازی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 5شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  1,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  1,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت پلاستیک) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 45شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  1,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت پتروشیمی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 35شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  4,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت آشامیدنی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: مواد و فرایند جامعه آماری: بیش از 10شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری مواد - کارایی فرایند - گردش مواد خام به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  4,500,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 20 آیتم
logo-samandehi