سرمایه 21 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 21 آیتم
 • نمایش سریع
  5,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت محصولات شیمیایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  5,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت محصولات دارویی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  6,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت لوازم خانگی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت کانی های غیرفلزی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  4,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت کاشی و سرامیک اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 25شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  4,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,000,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت قند و شکر اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  7,000,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فولاد اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  9,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فلزات اساسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت غذایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 100شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  8,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت شوینده و لوازم بهداشتی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  4,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت سیمان اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ساخت قطعات خودرو اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  6,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  2,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت رنگ رزین و چسب اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  2,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت خودروسازی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  9,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت پلاستیک اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 45شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  3,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت پتروشیمی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 35شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه -... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  8,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای بیمه اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 5شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد شد»

  5,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه بانکهای ایرانی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سرمایه جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 25شاخص شاخصهای مورد بررسی: بهره وری سرمایه - گردش مجموع دارایی ها - تراکم سرمایه - دوره وصول مطالبات به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  8,200,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 21 آیتم
logo-samandehi