سودآوری  26 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
 • نمایش سریع
  5,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات شیمیایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت محصولات دارویی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  8,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و دستگاه های برقی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  6,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  5,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت لوازم خانگی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  6,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کانی های غیرفلزی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت کاشی و سرامیک) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 25شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  5,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت قند و شکر) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  5,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فولاد) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد...

  8,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فلزات اساسی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  9,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت غذایی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 100شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  7,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت شوینده و لوازم بهداشتی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  5,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سیمان) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده خواهد...

  7,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت سرمایه گذاری) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده درآمد - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  6,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت ساخت قطعات خودرو) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  7,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت رنگ چسب و رزین) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  3,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت فناوری اطلاعات) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  3,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت خودروسازی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده فروش - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  8,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  2,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت خدمات فنی و مهندسی خودرو) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 10شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  2,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی (صنعت خدمات فنی و مهندسی) اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: سودآوری جامعه آماری: بیش از 200شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 15شاخص شاخصهای مورد بررسی: سودآوری - برگشت سرمایه - بازده دارایی - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل داده...

  4,200,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
logo-samandehi