نسبت های درآمدی 24 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 24 آیتم
 • نمایش سریع
  6,000,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت محصولات شیمیایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبتهای درآمدی جامعه آماری:بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی:نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  6,000,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت محصولات دارویی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبتهای درآمدی جامعه آماری:بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی:نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  7,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبتهای درآمدی جامعه آماری:بیش از 70شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده:بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی:نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت لوازم خانگی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  5,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت کانی های غیرفلزی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 30شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  5,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت کاشی و سرامیک اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 25شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  4,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت قند و شکر اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  6,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فولاد اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  8,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فلزات اساسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت غذایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 100شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت شوینده و لوازم بهداشتی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  4,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,700,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت سیمان اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  8,700,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت سرمایه گذاری اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش درآمد-سهم هزینه های مالی در درآمد- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  5,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت ساخت قطعات خودرو اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  6,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  2,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت رنگ رزین و چسب اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  2,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فناوری اطلاعات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  4,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  12,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت خودروسازی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 15 شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش فروش-سهم هزینه های مالی در فروش- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  12,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی خودرو اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 10شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش درآمد-سهم هزینه های مالی در درآمد-... به همراه مقایسه بامیانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  3,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه‌گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی: نسبتهای درآمدی جامعه آماری: بیش از 200 شرکت تعداد شاخصهای اندازه گیری شده: بیش از 20شاخص شاخصهای مورد بررسی: نسبت بهای تمام شده به ارزش درآمد-سهم هزینه های مالی در درآمد- ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت «این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,600,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 24 آیتم
logo-samandehi