نسبت های مالی 26 محصول وجود دارد

در صفحه
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
 • نمایش سریع
  6,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت محصولات شیمیایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از60شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری-نرخ بازده سرمایه گذاری-نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7روز...

  6,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت محصولات دارویی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری-نرخ بازده سرمایه گذاری-نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7روز...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از70شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری-نرخ بازده سرمایه گذاری-نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  7,500,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت ماشین آلات و تجهیزات اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  6,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت لوازم خانگی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  5,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت کانی های غیرفلزی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از30شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت...

  4,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت کاشی و سرامیک اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از25شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  5,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت قند و شکر اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  5,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت فولاد اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  9,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت فلزات اساسی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از15شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7...

  8,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,600,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت غذایی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از100شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  7,600,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  5,200,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت شوینده و لوازم بهداشتی اطلاعات آماری سال91-95 حوزه مورد بررسی:نسبت های مالی جامعه آماری:بیش از20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  5,200,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,100,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت سیمان اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز...

  9,100,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  8,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت سرمایه گذاری اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 80شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  8,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  7,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت ساخت قطعات خودرو اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 60شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده:بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه...

  7,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  3,800,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت رنگ چسب و رزین اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 20شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  3,800,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  4,300,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکتهای ایرانی در صنعت فناوری اطلاعات اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 50شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه جاری به همراه مقایسه با میانگین صنعت « این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  4,300,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  9,900,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت خودروسازی اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 15شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - نسبت ارزش افزوده به هزینه تولید به همراه مقایسه با میانگین صنعت « این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف...

  9,900,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  2,400,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی خودرو اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 10شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت « این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری...

  2,400,000 ریال
  موجود است
 • نمایش سریع
  6,500,000 ریال موجود است

  گزارش اندازه گیری و مقایسه شرکت های ایرانی در صنعت خدمات فنی و مهندسی اطلاعات آماری سال 91-95 حوزه مورد بررسی: نسبت های مالی جامعه آماری: بیش از 200شرکت تعداد شاخص های اندازه گیری شده: بیش از 15 شاخص شاخص های مورد بررسی: نسبت جاری - نرخ بازده سرمایه گذاری - ... به همراه مقایسه با میانگین صنعت « این محصول پس از سفارش و پرداخت هزینه ظرف مدت 7 روز کاری تحویل...

  6,500,000 ریال
  موجود است
نمایش 1 - 20 از 26 آیتم
logo-samandehi